Jak poprawnie przeprowadzić inwentaryzację?

Proponujemy Państwu szkolenia biznesowe w dziedzinie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz prowadzenia Ewidencji Środków Trwałych.

Szkolenia składają się z teoretycznych wykładów, a także części praktycznej na wybranej partii towarów/środków trwałych oferowanych/posiadanych przez Klienta. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje zapoznanie Uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zaznajomienie z tworzeniem stosownej dokumentacji oraz używaniem odpowiedniego sprzętu cyfrowego, organizowaniem spisu z natury.

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt.