Inwentaryzacje zapasów

Konieczność wykonywania inwentaryzacji zapasów magazynowych w branży handlowej, zmusza pracodawców do angażowania dużej liczby swoich pracowników. Jednak wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami, a nie skutkuje w rzetelnym, pełnym odzwierciedleniu rzeczywistego stanu. Dlatego proponujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie.

Ofertę usług inwentaryzacji zapasów podzieliliśmy na trzy podstawowe warianty.

INWENTARYZACJA KOMPLEKSOWA – Inwentaryzacja w całości wykonana przez wykwalifikowanych pracowników WalterFried z wykorzystaniem naszego zaplecza informatycznego. Dzięki takiej inwentaryzacji, w szybkim czasie Klient otrzymuje pełen obraz rzeczywistego stanu swoich zapasów.

INWENTARYZACJA WYBRANYCH ASORTYMENTÓW
– Inwentaryzacja pewnej części asortymentu wybranego przez Klienta.

INWENTARYZACJA “PÓŁ NA PÓŁ” – Inwentaryzacja wykonana razem z pracownikami Klienta. Połączenie profesjonalnych sił WalterFried z pracownikami Klienta przy wykorzystaniu naszego sprzętu informatycznego daje Zlecającemu szereg korzyści takich, jak: zarządzanie projektem i kontrola nad przebiegiem inwentaryzacji przez WalterFried, przyuczenie pracowników Klienta do prawidłowego przeprowadzania spisów z natury, szybkość oraz zredukowanie kosztów.


Inwentaryzujemy towary oznaczone etykietami z kodami kreskowymi (paskowymi), a także te, które nie otrzymały swojego indywidualnego oznaczenia kodowego.

Remanenty towarów obejmują rzeczowe składniki aktywów obrotowych, a więc: towary handlowe, produkty gotowe i półfabrykaty, surowce, materiały i opakowania, towary będące w toku produkcji oraz pozostałe.

Remanenty przeprowadzamy w:

  • magazynach hal produkcyjnych,
  • magazynach składowania,
  • magazynach z żywnością,
  • sklepach detalicznych,
  • barach i restauracjach,
  • aptekach oraz pozostałych.