Specjalista d.s. inwentaryzacji

Zakres prac:

 • czynny udział w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu projektów inwentaryzacyjnych,

Wymagania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości w dziale zarządzania majątkiem (lub zakres obowiązków obejmujący tę tematykę)
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych
 • znajomość Ustawy o Rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w stosunku do zarządzania składnikami majątkowymi spółek prawa handlowego oraz wykorzystywania w działalności gospodarczej),
 • znajomość Klasyfikacji Środków Twałcyh wg grup rodzajowych oraz aktywną umiejętność zaliczania składników majątkowych do poszczególnych grup KŚT,
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej,
 • umiejętność oceny składników majątkowych pod kątem ich kompletności, przydatności i sprawności.

Prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z tytułem wiadomości “CV – Specjalista d.s. inwentaryzacji”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę, podczas której zostanie sprawdzone przygotowanie merytoryczne kandydatów do podjęcia stanowiska.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: kariera@walterfried.pl

Samodzielny księgowy

Poszukujemy osób na stanowiska Samodzielnego Księgowego.

Zakres prac:

 • analiza, uzgadnianie kont zakupów
 • prowadzenie ewidencji majątkowej (środki trwałe i pozostałe wyposażenie)
 • przygotowywanie dokumentacji dot. zakupów, przeniesienia, likwidacji składników majątkowych
 • obliczanie i przygotowywanie odpisów amortyzacyjnych
 • uczestniczenie w projektach inwentaryzacyjnych środków trwałych i wyposażenia jako kontroler/kierownik projektu
 • pozostałe, wskazane przez pracodawcę

Wymagania

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości w dziale zarządzania majątkiem (lub zakres obowiązków obejmujący tę tematykę)
 • wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości potwierdzone dyplomem uczelni wyższej lub certyfikat ukończenia kursu na samodzielnego księgowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych

Prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem z tytułem wiadomości “CV – Samodzielny Księgowy”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę, podczas której zostanie sprawdzone przygotowanie merytoryczne kandydatów do podjęcia stanowiska.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: kariera@walterfried.pl