Inwentaryzacja ciągła rzeczowych składników majątku jest to proces ustawicznego działania według założonego harmonogramu, polegający na badaniu rzeczywistego stanu majątku w ramach grup, podgrup KŚT czy lokalizacji w zderzeniu ze stanem ewidencyjnym na określony moment.
Głównym celem inwentaryzacji ciągłej jest rozłożenie w czasie trudnego i pracochłonnego procesu inwentaryzacyjnego, a także bieżąca kontrola stanu i ruchu majątku. Daje to możliwość podejmowania szybkich decyzji biznesowych.