Zarządzanie przedsiębiorstwem nie znając dokładnej wartości aktywów nie wydaje się być atrakcyjną perspektywą biznesową. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwoli na dokładne określenie wartości, oszacowanie przydatności i okresu użytkowania poszczególnych składników majątkowych.

Czym jest inwentaryzacja?

Inwentaryzacja jest szeregiem czynności polegających na ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony dzień, porównanie stanu spisanego ze stanem księgowym, ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych, ich wyjaśnieniu i rozliczeniu osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji WalterFried?

Inwentaryzacja środków trwałych jest konieczna (wymóg ustawowy co najmniej co 4 lata), ale również niezwykle przydatna szczególnie, gdy istnieje potrzeba:

 • poprawnej identyfikacji,
 • rozliczenia  spisanych składników ze składnikami ujętymi w ewidencjach,
 • wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych.

Natomiast, inwentaryzacja zapasów (wymóg ustawowy przeprowadzania co roku) umożliwia ocenę ich jakości tj. stwierdza uszkodzenia, identyfikuje przeterminowane towary, ocenia przydatność inwentaryzowanych składników majątkowych dla prowadzonej działalności.

Podstawa prawna inwentaryzacji

Aktem prawnym regulującym konieczność przeprowadzania inwentaryzacji jest ustawa o rachunkowości. Oprócz wymogów ustawodawcy istnieje wiele czynników, dla których warto zrobić w firmie inwentaryzację czy audyt inwentaryzacyjny (więcej…).

Nasza oferta 

Oferujemy szeroki wachlarz usług inwentaryzacyjnych; począwszy od dopasowania indywidualnych potrzeb do przeprowadzenia projektu, przygotowania instrukcji i harmonogramów, poprzez przeprowadzenie prac spisowych, przedstawieniu i wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych, przeprowadzeniu weryfikacji, a kończąc na raporcie końcowym oraz udzieleniu pomocy dotyczącej aspektów rachunkowo-księgowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług w innej konfiguracji, rozszerzyć projekt o inne kwestie, prosimy o kontakt.

Przedmioty projektów:

 • Meble & wyposażenie biurowe
 • Sprzęt IT (komputery & peryferia)
 • Systemy high technology, wyposażenie Serwerowni & Centralowni
 • Aparatura medyczna
 • Maszyny & Linie produkcyjne
 • Licencje & Oprogramowanie
 • Towary FMCG
 • Środki pieniężne
 • Półprodukty & Produkty gotowe (produkcja w toku)
 • Dzieła sztuki & eksponaty muzealne

Miejsca przeprowadzania inwentaryzacji:

 • Obiekty biurowe
 • Centralownie i Serwerownie
 • Hotele
 • Szpitale
 • Przychodnie
 • Zakłady produkcyjne
 • Magazyny
 • Punkty Obsługi Sprzedaży (POS)
 • Placówki oświatowe
 • Muzea, galerie i inne obiekty użyteczności publicznej