Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia Przedsiębiorstwa to usługa dedykowana agencjom rządowym, urzędom, bankom, bazom turystycznym, firmom z rozbudowaną strukturą organizacyjną, jak i również mniejszym jednostkom o dużym stanie majątkowym, które są w trakcie wdrażania systemów do obsługi i zarządzania środkami trwałymi i potrzebują prawidłowo wykonanej inwentaryzacji.
Typowa usługa Inwentaryzacji Środków Trwałych i Wyposażenia obejmuje:

 1. Przygotowanie indywidualnej instrukcji inwentaryzacyjnej, dostosowanej do specyficznych potrzeb Klienta.
 2. Spis z natury (zapis w dowolnej formie): nastawienie na szczegółową identyfikację składników majątkowych.
 3. Prace związane z ewidencjami majątkowymi:
  1. Wpisanie lub zaaportowanie danych ewidencji majątkowej do systemu zarządzania środkami trwałymi posiadanego przez Klienta (jeżeli Klient posiada taką ewidencję majątkową), lub
  2. Stworzenie ewidencji majątkowej lub jej uzupełnienie o dane z dokumentów źródłowych i zapisów na kontach księgowych.
 4. Skatalogowanie składników.
 5. Drukowanie i oznakowanie majątku etykietami.
 6. Porównanie, analizowanie i rozliczenie spisanych składników ze stanem ewidencyjnym.
 7. Weryfikacja i wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych.
 8. Przedstawienie pełnej dokumentacji.
 9. Dalsza pomoc specjalistów d.s. rachunkowości związana z zakończeniem tematu inwentaryzacji.

Pracujemy na sprzęcie i programach indywidualnie zaprojektowanych dla Klienta, a także urządzeniach i programach ogólnodostępnych na rynku (SAP, Oracle, SKK).

Dodatkowo proponujemy rozbudowaną formę usługi Inwentaryzacji Środków Trwałych i Wyposażenia o szczegółową analizę wszystkich faktur zakupów oraz stworzenie prawidłowej Ewidencji Środków Trwałych, powiązanej z systemem księgowym dla Jednostek, w których:

 • Ewidencja Środków Trwałych była prowadzona w sposób nierzetelny oraz nieprawidłowy, czy też
 • ilość zakupów przewyższała fizyczne możliwości znakowania, opisywania, bądź przyporządkowania zakupów do odpowiednich faktur przez Dział Wewnętrzny Państwa Firmy
 • a jednocześnie, chcą potwierdzenia prawidłowości działania gospodarki środkami trwałymi.

Tak kompleksowo przeprowadzona inwentaryzacja gwarantuje zaprowadzenie gruntownego porządku w gospodarce środkami trwałymi w Państwa Firmie, wyjaśnienie wszelkich nieścisłości i zapobieżeniu popełniania błędów w przyszłości.