Kontakt telefoniczny

+48 696 461 502

+48 696 461 502

Zapytania ofertowe

zapytanie@walterfried.pl

biuro@walterfried.pl

Pracujemy w całej Polsce

Siedzibę mamy w Warszawie

Inwentaryzacje w całej Polsce

Firma outsourcingowa WalterFried świadczy usługi związane z kontrolą majątku, zarządzaniem majątkiem oraz tematyką inwentaryzacyjną. Przeprowadzona z nami kontrola lub inwentaryzacja to gwarancja rzetelności, dobrze zainwestowanego czasu i pieniędzy.

Przeprowadzamy inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych.
Identyfikujemy i oznaczamy etykietami składniki majątkowe.
Budujemy i uzupełniamy księgi inwentarzowe (ewidencje majątkowe) o dane z dokumentów źródłowych i zapisów księgowych.
Przygotowujemy potrzebną dokumentację.
Przygotowujemy rozliczenia, analizy, raporty, a także uzgadniamy majątkowe konta księgowe.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dlatego za każdym razem elastycznie dostosowujemy się do wymagań naszych Klientów.

Działamy we wszystkich sektorach gospodarki według sprawdzonych metod pracy na terenie całego kraju. Przykładamy ogromną wagę do detali. Przeczytaj, w jakich branżach pracujemy.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych.
Zachowujemy tajemnice i zapewniamy dyskrecję.

Zapraszamy!

Biuro rachunkowe w Warszawie

Biuro finansowo-rachunkowe WalterFried Sp. z o.o. w Warszawie oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi rachunkowej, księgowości, administrowania kadrami i płacami oraz kontroli i zarządzania majątkiem przedsiębiorstw.

Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Zapewniamy obsługę m.in.: pełną księgowość, KPIR, rozliczenia z ZUS i US; w tym komplet deklaracji ZUS, VAT, CIT, PIT, bilansu i in. sprawozdań. Oferujemy księgowość internetową w połączeniu z tradycyjnymi usługami.

Oferujemy pomoc w wyborze metody opodatkowania, sposobu płatności zaliczek, przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej. Dążymy do optymalizacji wszystkich kosztów. Zależy nam, aby w ramach obowiązujących przepisów, zminimalizować Państwa płatności. Prowadzimy ewidencje podatkowe oraz sporządzamy deklaracje podatkowe.

Proponujemy usługi doradztwa gospodarczego oraz usługi windykacji i monitoringu należności. Przygotowujemy analizy i raporty menadżerskie.

Gwarantujemy również bezpieczeństwo bezpieczeństwo danych i dokumentów. Oferujemy dogodne warunki i ceny.

Zapraszamy!

Sprawdź naszą ofertę

ARTYKUŁY

Zakładanie firmy informatycznej: jakie PKD oraz jaka forma opodatkowania?.

Jeśli zajmujesz się informatyką, a także nosisz się z zamiarem przejścia na swój własny 1 –osobowy biznes  to informujemy, iż rejestracja działalności gospodarczej wymaga na początek: wyboru odpowiedniego numeru PKD (katalog Polskiej Klasyfikacji Działalności), : 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 6209Z Pozo[...]

Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację w drodze spisu z natury.

Przeprowadzenie inwentaryzacji to ogół czynności sprawdzających stan majątku, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Przy czym za wykonanie obowiązków związanych ze spisem z natury składników majątkowych odpowiedzialny jest wyłącznie kierownik jednostki. (Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm.– jak w art.4 ust.3 pkt 3 i art.4 ust.5) W wielu jednostkach – prywatnych i publicznych – kierownik jednostki [...]

Rachunkowość firmy transportowej

Księgowość dla firmy transportowej i spedycyjnej Oferujemy prowadzenie księgowości firm transportowych oraz specjalistyczne usługi konieczne do prowadzenia firmy transportowej, m.in. rozliczenia delegacji i czasu pracy kierowców. Przygotowujemy dokumenty konieczne do zwrotu VAT-u, firm zajmujących się importem i eksportem towarów poza Unię Europejską, wewnatrzwspólnotowym nabyciem towarów i wewnatrzwspólnotową dostawą towarów. Nie jesteśmy wielką korporacją. Każdego[...]