Proponujemy Państwu przeprowadzenie spisów z natury, czyli dokładną identyfikację majątku wraz z określeniem rzeczywistego stanu składników majątkowych.

NARZĘDZIA
Usługę oferujemy przy wykorzystaniu elektronicznych czytników lub przy pomocy tradycyjnych papierowych i elektronicznych arkuszy spisowych.

SZCZEGÓŁOWOŚĆ DANYCH
System, bądź arkusze spisowe, zawierają takie dane do wypełnienia, jak: stan fizyczny, cena, lokalizacja, opis i inne. Wykonane przez nas spisy z natury są bardzo dokładne, co bez wątpienia jest pierwszym krokiem w rozliczeniu inwentaryzacji, jak i również w prawidłowym zarządzaniu majątkiem.

JUŻ OKLEJONY MAJĄTEK?
Jeżeli posiadają Państwo towar w pełni oklejony kodami kreskowymi, oferujemy usługę spisu z natury poprzez identyfikację danego towaru oraz wprowadzenie do systemu odpowiedniego kodu identyfikacyjnego.

SPIS Z NATURY PRZED WDROŻENIEM NOWEGO PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Środki trwałe i Wyposażenie:
Magazyny i Przedsiębiorstwa Handlowe: Jeżeli chcielibyście Państwo wdrożyć do swojego magazynu zaawansowany system identyfikacji, oferujemy swoją pomoc również w oznakowaniu każdego składnika majątkowego, palety, a także stref magazynowych.

A ŻEBY TEŻ TO WSZYSTKO UZGODNIĆ Z ZAPISAMI I EWIDENCJAMI KSIĘGOWYMI?
W przypadku, gdy jesteście Państwo zainteresowani usługą spisu z natury, który również zawierałby przedstawienie i/lub wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą dot. Przeprowadzania inwentaryzacji zapasów bądź środków trwałych i pozostałego wyposażenia.