Proponujemy Państwu usługę przygotowania indywidualnej – dedykowanej – instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi (potocznie nazywanymi instrukcjami inwentaryzacyjnymi), zgodnych z panującymi przepisami i standardami, a także stworzonych według specyficznych reguł i przyzwyczajeń w Państwa przedsiębiorstwach.