Firma outsourcingowa WalterFried świadczy usługi związane z kontrolą majątku, zarządzaniem majątkiem oraz tematyką inwentaryzacyjną. Przeprowadzona z nami kontrola lub inwentaryzacja to gwarancja rzetelności, dobrze zainwestowanego czasu i pieniędzy.

Przeprowadzamy inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych.
Identyfikujemy i oznaczamy etykietami składniki majątkowe.
Budujemy i uzupełniamy księgi inwentarzowe (ewidencje majątkowe) o dane z dokumentów źródłowych i zapisów księgowych.
Przygotowujemy potrzebną dokumentację.
Przygotowujemy rozliczenia, analizy, raporty, a także uzgadniamy majątkowe konta księgowe.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dlatego za każdym razem elastycznie dostosowujemy się do wymagań naszych Klientów.

Działamy we wszystkich sektorach gospodarki według sprawdzonych metod pracy na terenie całego kraju. Przykładamy ogromną wagę do detali. Przeczytaj, w jakich branżach pracowaliśmy.

Pierwszą inwentaryzację pod marką WalterFried przeprowadziliśmy w 2008 roku. Był to kontrakt dla jednego z największych przedsiębiorstw produkcyjnych na południu Polski (inwentaryzacja towarów oraz środków trwałych i wyposażenia wraz z dokładną analizą i uzupełnieniem ewidencji majątkowej). Od tamtej chwili pracujemy głównie dla średnich, dużych i wielkich firm, w tym korporacji międzynarodowych i administracji publicznej.

W naszej branży najważniejsi są ludzie, ich wiedza z dziedziny rachunkowości i przeprowadzania kontroli oraz odpowiednia osobowość, cechująca się przede wszystkim dokładnością, obiektywizmem, spostrzegawczością oraz umiejętnościami analizowania. Nasi pracownicy i stali współpracujący zdobywali doświadczenia w biurach księgowych oraz w działach rachunkowości i komórkach kontroli majątku w korporacjach i międzynarodowych firmach. Nasi współpracujący są naszymi zaufanymi i sprawdzonymi osobami, z którymi przeprowadziliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów inwentaryzacyjnych.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych.
Zachowujemy tajemnice i zapewniamy dyskrecję.

Zapraszamy!

Jakie korzyści odniesie Państwa Firma dzięki współpracy z WalterFried?

Dokładne określenie wartości składników majątkowych z gwarancją rzetelności dzięki dokładnej analizie stanu fizycznego z ewidencją majątkową.
Analiza wykazanych (ewentualnych) rozbieżności w zestawieniu z dokumentami księgowymi oraz zapisami w księgach rachunkowych. 
Usystematyzowanie danych w ewidencjach majątkowych, rozszerzenie danych na potrzeby Jednostki (co, gdzie jest, kto używa, kto jest odpowiedzialny, jaki MPK, KŚT, kto wcześniej używał, historia przemieszczeń)
Przeprowadzanie likwidacji majątku rzeczowego od A do Z
Oszacowanie przydatności i okresu użytkowania poszczególnych środków
Ocena bezpieczeństwa i ochrony przechowywanych składników
Ulepszenie rozwiązań logistycznych i procesów zarządzania majątkiem, co skutkuje optymalizacją kosztów
Możliwość wprowadzenia niekwestionowanej odpowiedzialności materialnej dla Państwa pracowników po zakończonym projekcie
Sprawdzenie rzetelności i kompetencji osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątkowe
Ocena uczciwości Państwa pracowników oraz dostawców


Dlaczego tak ważna jest rzetelność, doświadczenie i wiedza z rachunkowości osób przeprowadzających inwentaryzację?

PROFESJONALNIE WYKONANA USŁUGA INWENTARYZACJI POZWALA NA PÓŹNIEJSZE DOKONANIE ANALIZ I OCEN MAJĄCYCH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, RZUTUJĄCYCH NA:

Sprawozdania finansowe
Oszacowanie wartości składników majątkowych
Przydatność wybranych składników majątkowych
Rzetelność i kompetencje osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone składniki majątkowe
Dokładność Państwa pracowników będących w komisjach spisowych przeprowadzających poprzednie inwentaryzacje
Oznakowania, rozplanowania stref magazynowych
Zlokalizowanie niecieszących się powodzeniem zapasów lub nieużywanych/nieefektywnie używanych składników wyposażenia
Rozliczanie transakcji