Windykacja

Windykacja i monitoring należności u odbiorcy usług czy towarów: ponaglenia telefoniczne, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, wezwania przedsądowe, kompletacja dokumentacji dla sądów.