Usługi

Podatki

Oferujemy pomoc w wyborze metody opodatkowania, sposobu płatności zaliczek, przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej.

Dążymy do optymalizacji wszystkich kosztów. Zależy nam, aby w ramach obowiązujących przepisów, zminimalizować Państwa płatności.

Prowadzimy ewidencje podatkowe oraz sporządzamy deklaracje podatkowe.

 

 

Księgowość i rachunkowość

Proponujemy Państwu usługi outsourcingu księgowości i rachunkowości Klientów różnych branż i wielkości, w oparciu m.in. międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Obsługujemy:

księgi rachunkowe (handlowe),

książki przychodów i rozchodów (KPiR),

ryczałtu ewidencjonowanego,

karty podatkowej,

ewidencje środków trwałych i wyposażenia,

ewidencje przebiegu pojazdów

oraz inne.

Wyprowadzamy zaległości.

Sporządzamy sprawozdania do GUS, NBP i NFZ.

 

 

Kadry i płace

Sporządzamy:

  • listy wynagrodzeń,
  • umowy i rozliczania,
  • deklaracje podatku PIT-4, PIT-11, PIT-4R

 

Obsługujemy elektroniczny portal ZUS PŁATNIK (DRA, RCA, RMUA i inne).

Przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pomagamy w rekrutacji i derekrutacji.

Opracowujemy regulaminy pracy, plany wynagrodzenia, a także ZFŚS.

Wykonujemy, wysyłamy oraz korygujemy rozliczenia w ZUS i PFRON.

Wyprowadzamy zaległości.

 

 

Inwentaryzacje

 

Przeprowadzamy audyt kontrolny stanu majątku, spis z natury, inwentaryzacje środków trwałych, wyposażenia i WNIP, towarów.

Prowadzimy i uaktualniamy inwentarz.

Uzgadniamy stany ewidencyjne majątku z zapisami księgowymi.

Przeprowadzamy likwidacje od A do Z wraz z wyceną i protokołami.

 

WIĘCEJ

Doradztwo gospodarcze

 

Pomagamy przy wyborze optymalnych i korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców, zarówno w obszarze działalności formalno-prawnej firmy, jak i w kwestiach związanych z rozliczeniami i finansami.

 

Zapewniamy również usługi dodatkowe. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, kancelariami prawnymi, kancelariami biegłych rewidentów, ubezpieczycielami, agencjami tłumaczeń, rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami d.s. BHP i p.poż., sprzedawcami i serwisantami kas rejestrujących, agencjami reklamowymi.

 

 

Księgowość internetowa

 

Proponujemy połączenie tradycyjnego biura rachunkowego z oszczędnością pieniędzy bez wychodzenia z domu. Po Państwa stronie leży przesyłanie nam kopii dokumentów, przechowywanie oryginałów i drukowanie gotowych ewidencji. My bierzemy odpowiedzialność, sprawdzanie dokumentów, księgowania, wyliczenia podatkowe i ZUS, dostarczanie dokumentacji do US i ZUS.

 

 

Windykacja

 

Windykacja i monitoring należności u odbiorcy usług czy towarów: ponaglenia telefoniczne, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, wezwania przedsądowe, kompletacja dokumentacji dla sądów.

 

 

Analizy finansowe

 

Sporządzamy raporty menadżerskie, prognozy oraz analizy finansowe. Nasze analizy pomogą optymalizować koszty działalności, skontrolować realizację polityki finansowo-rachunkowej, ocenić sytuację finansową i ekonomiczną, a także informować o ewentualnych zagrożeniach rzutujących na płynność finansową firmy.

 

 

 

Oferujemy obsługę również w języku angielskim.