Podatki

Obsługa podatkowa

Zawsze dążymy do optymalizacji wszystkich kosztów. Zależy nam, aby w ramach obowiązujących przepisów, zminimalizować Państwa płatności.

Proponujemy pomoc w wyborze metody opodatkowania, sposobu płatności zaliczek, przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej.

Prowadzimy ewidencje podatkowe oraz/lub sporządzamy deklaracje podatkowe dotyczące:

podatku od towarów i usług (VAT, VAT UE, WNT, WDT, Import, Eksport)
podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)
podatku od nieruchomości

Przygotowujemy dokumentację mającą na celu zwrot VAT.

Zastosowanie efektywnych rozwiązań możliwe jest dzięki dokładnej analizie sytuacji i zagadnień oraz orzecznictwa krajowego i europejskiego.

Również oferujemy obsługę po angielsku.