Analizy finansowe

Sporządzamy raporty menadżerskie, prognozy oraz analizy finansowe. Nasze analizy pomogą optymalizować koszty działalności, skontrolować realizację polityki finansowo-rachunkowej, ocenić sytuację finansową i ekonomiczną, a także informować o ewentualnych zagrożeniach rzutujących na płynność finansową firmy.