Księgowość & Rachunkowość

Outsourcing księgowości i rachunkowości zarządczej

Outsourcing księgowości pomaga obniżyć koszty własne, a dzięki powierzeniu ksiąg profesjonalistom gwarantuje bezpieczeństwo i poprawność wykonywanych usług rachunkowych i finansowych.

Klient oszczędza na zakupie systemów informatycznych, ciągłym szkoleniu pracowników działu księgowego kadrowego oraz dostępu do prawnych, podatkowych i rachunkowych portali informacyjnych.

Proponujemy Państwu usługi outsourcingu księgowości i rachunkowości Klientów różnych branż i wielkości.

Przykładowe zestawienia naszych usług księgowych:

Księgi rachunkowe (handlowe, “pełna księgowość”):

sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR),

prowadzenie rejestru VAT,

rozliczenia CIT,

obsługa kadrowo-płacowa,

sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych,

obsługa rejestru zobowiązań i należności,

założenie i prowadzenie pozostałych rejestrów ewidencji księgowej (środki trwałe, zapasy, środki pieniężne, sprzedaż, zakupy),

tworzenie i uaktualnianie Polityki rachunkowości oraz Planu Kont,

sporządzanie indywidualnych instrukcji i procedur (w tym inwentaryzacyjnych oraz obiegu dokumentów),

wyprowadzenie zaległości w ewidencjach księgowych.

 Książki przychodów i rozchodów (KPiR):

rozliczenie PIT,

rozliczenie VAT,

obsługa kadrowo-płacowa,

doradztwo ekonomiczno – finansowe zw. z prowadzoną działalnością,

sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych,

obsługa rejestru zobowiązań i należności ,

założenie i prowadzenie pozostałych rejestrów ewidencji księgowej (środki trwałe, zapasy, środki pieniężne, sprzedaż, zakupy, przebiegu pojazdu),

wyprowadzenie zaległości w ewidencjach.

 Ryczałtu ewidencjonowanego (popularnie nazwany “ryczałtem”),

prowadzenie ewidencji przychodów podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, np. osób i spółek uzyskujących przychody z wynajmu nieruchomości

przygotowanie deklaracji PIT-28

prowadzenie rejestru VAT

obsługa kadrowo-płacowa

doradztwo ekonomiczno – finansowe zw. z prowadzoną działalnością,

 Karta podatkowa

przygotowanie deklaracji PIT-16,

sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych w sprawie ustalenia stawki podatku.

 Wyprowadzanie zaległości w ewidencjach.

 Przygotowanie dokumentacji zw. z założeniem, likwidacją i przekształceniem przedsiębiorstwa.

 Dokonywanie zgłoszeń i aktualizacji w instytucjach publicznych.

 Proponujemy usługi administracyjne, np. wystawianie faktur sprzedaży, przygotowywanie przelewów bankowych, prowadzenie rozliczeń wydatków służbowych Państwa pracowników .

 Sporządzamy sprawozdania do GUS.

 Sporządzamy sprawozdania do NBP.

 Prowadzenie rozliczeń z NFZ.

 Prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia, ewidencje wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje przebiegu pojazdów.

 Oferujemy również obsługę w języku angielskim.