Zakładanie firmy informatycznej: jakie PKD oraz jaka forma opodatkowania?.

Zakładanie firmy informatycznej: jakie PKD oraz jaka forma opodatkowania?.

Jeśli zajmujesz się informatyką, a także nosisz się z zamiarem przejścia na swój własny 1 –osobowy biznes  to informujemy, iż rejestracja działalności gospodarczej wymaga na początek:

  • wyboru odpowiedniego numeru PKD (katalog Polskiej Klasyfikacji Działalności), :

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem

6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

 

będącego/-ych w zgodzie z własnym pomysłem biznesowym i działaniem;

  • Oraz rejestracji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) .

Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy, on-line, albo za pośrednictwem biura Rachunkowo – Finansowego WalterFried (dla lokalizacji warszawskich), które załatwi wszelkie formalności w cenie zleconej obsługi finansowo-księgowej.

  • Oraz wyboru formy opodatkowania:

 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Forma opodatkowania

Podatek dochodowy opłacany w formie zryczałtowanej

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wg Podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)

Formalności dodatkowe

Obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego

Brak wymogu informowania Urzędu Skarbowego

Wady

Główną wadą ryczałtu ewidencjonowanego jest fakt, iż podatek płacimy od przychodu (bez uwzględnienia kosztów (bez pomniejszenia przychodów o koszty), a także nie mamy możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Ale za to wadą jest konieczność prowadzenia ewidencji w księdze przychodów i rozchodów oraz dodatkowych ewidencji, a to z kolei wymaga znajomości przepisów.

Dlatego najkorzystniej jest wówczas polecić się opiece wyspecjalizowanym księgowym, a samemu poświęcić się swojej wytyczonej linii biznesowej.

Sprawdź ofertę >>

Zalety

Ale w zamian za to zaletą może być prosta księgowość

Główną zaletą jest możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów oraz mniejsze podatki w porównaniu z formą ryczałtu, przy wysokich kosztach.

About the author

walterfried administrator