Biuro rachunkowe WalterFried Sp. z o.o.
oferuje usługi dostosowane
do indywidualnych potrzeb Spółek i Przedsiębiorców

JPK i Rozliczenia podatkowe

Przygotowanie i wysyłka plików JPK. Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie rozliczeń: VAT, VAT UE, CIT, PIT, ryczałtu, karty podatkowej, podatku od nieruchomości, rozliczeń WNT, WDT, Import, Export.

Księgowość i Rachunkowość

Prowadzimy obsługę rachunkową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Prowadzimy księgi rachunkowe (handlowe) oraz książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencje środków trwałych i wyposażenia. Wyprowadzamy zaległości.

Kadry i Płace

Sporządzamy listy wynagrodzeń i rozliczania, deklaracje podatkowe (PIT-4, PIT-11, PIT-4R i inne). Obsługujemy ZUS PŁATNIK (DRA, RCA, RMUA i inne). Wykonujemy, wysyłamy oraz korygujemy rozliczenia w ZUS i PFRON. Nasz prawnik przygotowuje niezbędne dokumenty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, opracowuje regulaminy pracy, plany wynagrodzenia, a także ZFŚS.

Inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia

Inwentaryzacje - okresowe i ciągłe - środków trwałych, wyposażenia i WNIP. Audyty kontrolne stanu majątku. Spisy z natury. Uzgodnienia. Weryfikacje. Rozliczenia wyników. Doświadczenie we współpracy z państwowymi i samorządowymi jednostkami oraz międzynarodowymi korporacjami.

Zarządzanie majątkiem

Bieżąca obsługa. Nowe zakupy. Przemieszczenia majątku. Etykietowanie kodami. Uzgodnienia. Przygotowanie dokumentacji do likwidacji.

Prace ewidencyjne

Prowadzenie i uaktualnianie inwentarza. Uzgadnianie stanów ewidencyjnych majątku z zapisami księgowymi. Przeprowadzanie likwidacji od A do Z wraz z wyceną i protokołami.

Sprawdź naszą ofertę