Oferujemy usługi dostosowane
do indywidualnych potrzeb Klientów

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje - okresowe i ciągłe - środków trwałych, wyposażenia i WNIP. Audyty kontrolne stanu majątku. Spisy z natury. Uzgodnienia. Weryfikacje. Rozliczenia wyników.

Zarządzanie majątkiem

Bieżąca obsługa. Nowe zakupy. Przemieszczenia majątku. Etykietowanie kodami. Uzgodnienia. Przygotowanie dokumentacji do likwidacji.

Prace ewidencyjne

Prowadzenie i uaktualnianie inwentarza. Uzgadnianie stanów ewidencyjnych majątku z zapisami księgowymi. Przeprowadzanie likwidacji od A do Z wraz z wyceną i protokołami.

Podatki

Przygotowania wysyłki plików JPK. Deklaracje podatkowe (VAT, VAT UE, CIT, PIT, od nieruchomości itd., rozliczenia WNT, WDT, Import, Export).

Księgowość i Rachunkowość

Prowadzimy obsługę rachunkową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Wyprowadzamy zaległości.

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS-u.

Sprawdź naszą ofertę

KRÓTKO O NASZYCH USŁUGACH

Inwentaryzacje w całej Polsce

Firma outsourcingowa WalterFried świadczy usługi związane z kontrolą majątku, zarządzaniem majątkiem oraz tematyką inwentaryzacyjną. Przeprowadzona z nami kontrola lub inwentaryzacja to gwarancja rzetelności, dobrze zainwestowanego czasu i pieniędzy.

Przeprowadzamy inwentaryzacje środków trwałych i wyposażenia, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych.
Identyfikujemy i oznaczamy etykietami składniki majątkowe.
Budujemy i uzupełniamy księgi inwentarzowe (ewidencje majątkowe) o dane z dokumentów źródłowych i zapisów księgowych.
Przygotowujemy potrzebną dokumentację.
Przygotowujemy rozliczenia, analizy, raporty, a także uzgadniamy majątkowe konta księgowe.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dlatego za każdym razem elastycznie dostosowujemy się do wymagań naszych Klientów.

Działamy we wszystkich sektorach gospodarki według sprawdzonych metod pracy na terenie całego kraju. Przykładamy ogromną wagę do detali. Przeczytaj, w jakich branżach pracujemy.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych.

Zachowujemy tajemnice i zapewniamy dyskrecję.

Zapraszamy!

Biuro rachunkowe w Warszawie

Biuro finansowo-rachunkowe WalterFried Sp. z o.o. w Warszawie oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi rachunkowej, księgowości, administrowania kadrami i płacami oraz kontroli i zarządzania majątkiem przedsiębiorstw.

Obsługujemy spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Zapewniamy obsługę m.in.: pełną księgowość, KPIR, rozliczenia z ZUS i US; w tym komplet deklaracji ZUS, VAT, CIT, PIT, bilansu i in. sprawozdań. Oferujemy księgowość internetową w połączeniu z tradycyjnymi usługami.

Oferujemy pomoc w wyborze metody opodatkowania, sposobu płatności zaliczek, przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej. Dążymy do optymalizacji wszystkich kosztów. Zależy nam, aby w ramach obowiązujących przepisów, zminimalizować Państwa płatności.

Prowadzimy ewidencje podatkowe, a także sporządzamy i wysyłamy pliki JPK oraz deklaracje podatkowe.

Proponujemy usługi doradztwa gospodarczego oraz usługi windykacji i monitoringu należności. Przygotowujemy analizy i raporty menadżerskie.

Gwarantujemy również bezpieczeństwo bezpieczeństwo danych i dokumentów. Oferujemy dogodne warunki i ceny.

Zapraszamy!