Oferujemy usługi dostosowane
do indywidualnych potrzeb Klientów

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje - okresowe i ciągłe - środków trwałych, wyposażenia i WNIP. Audyty kontrolne stanu majątku. Spisy z natury. Uzgodnienia. Weryfikacje. Rozliczenia wyników.

Zarządzanie majątkiem

Bieżąca obsługa. Nowe zakupy. Przemieszczenia majątku. Etykietowanie kodami. Uzgodnienia. Przygotowanie dokumentacji do likwidacji.

Prace ewidencyjne

Prowadzenie i uaktualnianie inwentarza. Uzgadnianie stanów ewidencyjnych majątku z zapisami księgowymi. Przeprowadzanie likwidacji od A do Z wraz z wyceną i protokołami.

Podatki

Przygotowania wysyłki plików JPK. Deklaracje podatkowe (VAT, VAT UE, CIT, PIT, od nieruchomości itd., rozliczenia WNT, WDT, Import, Export).

Księgowość i Rachunkowość

Prowadzimy obsługę rachunkową osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Wyprowadzamy zaległości.

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędne dokumenty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS-u.

Sprawdź naszą ofertę

KRÓTKO O NASZYCH USŁUGACH