Category Archive Artykuły

Zakładanie firmy informatycznej: jakie PKD oraz jaka forma opodatkowania?.

Jeśli zajmujesz się informatyką, a także nosisz się z zamiarem przejścia na swój własny 1 –osobowy biznes  to informujemy, iż rejestracja działalności gospodarczej wymaga na początek:

 • wyboru odpowiedniego numeru PKD (katalog Polskiej Klasyfikacji Działalności), :

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem

6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

 

będącego/-ych w zgodzie z własnym pomysłem biznesowym i działaniem;

 • Oraz rejestracji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) .

Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy, on-line, albo za pośrednictwem biura Rachunkowo – Finansowego WalterFried (dla lokalizacji warszawskich), które załatwi wszelkie formalności w cenie zleconej obsługi finansowo-księgowej.

 • Oraz wyboru formy opodatkowania:

 

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Forma opodatkowania

Podatek dochodowy opłacany w formie zryczałtowanej

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wg Podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)

Formalności dodatkowe

Obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego

Brak wymogu informowania Urzędu Skarbowego

Wady

Główną wadą ryczałtu ewidencjonowanego jest fakt, iż podatek płacimy od przychodu (bez uwzględnienia kosztów (bez pomniejszenia przychodów o koszty), a także nie mamy możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Ale za to wadą jest konieczność prowadzenia ewidencji w księdze przychodów i rozchodów oraz dodatkowych ewidencji, a to z kolei wymaga znajomości przepisów.

Dlatego najkorzystniej jest wówczas polecić się opiece wyspecjalizowanym księgowym, a samemu poświęcić się swojej wytyczonej linii biznesowej.

Sprawdź ofertę >>

Zalety

Ale w zamian za to zaletą może być prosta księgowość

Główną zaletą jest możliwość odliczenia faktycznie poniesionych kosztów oraz mniejsze podatki w porównaniu z formą ryczałtu, przy wysokich kosztach.

Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację w drodze spisu z natury.

Przeprowadzenie inwentaryzacji to ogół czynności sprawdzających stan majątku, których celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Przy czym za wykonanie obowiązków związanych ze spisem z natury składników majątkowych odpowiedzialny jest wyłącznie kierownik jednostki.

(Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm.– jak w art.4 ust.3 pkt 3 i art.4 ust.5)

W wielu jednostkach – prywatnych i publicznych – kierownik jednostki wydaje polecenie, aby dział księgowości „zajął się przeprowadzeniem inwentaryzacji”. Niestety, zgodnie z polskim prawem, kierownik jednostki nie może tego obowiązku – odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – scedować na (głównego) księgowego jednostki, ani na żadnego innego pracownika jednostki.

Jednak przepisy Ustawy o Rachunkowości nie wykluczają możliwości zlecenia przeprowadzenia spisu z natury innemu podmiotowi , specjalizującemu się w świadczeniu usług inwentaryzacyjnych. Może to być spółka, lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale niebędąca odpowiednio pracownikiem, wspólnikiem, udziałowcem tej jednostki.

Biorąc pod uwagę fakt, iż nieprzestrzeganie przepisów ustawy przez jednostkę zagrożone jest sankcjami– karą grzywny i/lub karą pozbawienia wolności do lat 2– jak w art. 77 ustawy, dlatego jedynie od kierownika danej jednostki zależeć będzie podjęcie decyzji o zleceniu firmie zewnętrznej przeprowadzenia usługi inwentaryzacyjnej drogą spisu z natury.

Podstawowym celem spisu z natury jest przedstawienie prawdziwego obrazu stanu majątku i jego odpowiednie powiązanie pod względem ilości oraz jakości ze stanem majątku wykazanym w księgach rachunkowych.

Natomiast osiągnięcie tego celu jest możliwe, gdy zaangażujemy do tego staranne i kompetentne osoby, niezainteresowane wynikami spisu, a także sprawdzone metody pracy, odpowiednią identyfikację składników majątkowych oraz komisyjny i wiarygodny zapis.

Zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji firmie WalterFried, która zajmuje się takimi sprawami na co dzień, gwarantuje m.in.:

 1. Profesjonalizm (doskonale wiemy jak rozwiązać problemy klientów zw. z zarządzaniem majątkiem, na co trzeba i warto zwrócić uwagę, jak działać od A do Z, jak sprostać zapotrzebowaniom klientów, żeby uporządkować, wprowadzić dobre praktyki oraz zgodne z przepisami prawa, czynności i zasady)
 2. Dokładność (wykonywanie projektów inwentaryzacyjnych od początku do końca to nasza praca, na tym się skupiamy i dobrze to wykonujemy; natomiast pomysły wielu kierowników jednostek, żeby oddelegowywać pracowników swojej jednostki od codziennych obowiązków do czasowej pracy przy inwentaryzacji rodzi wiele zastrzeżeń i niepotrzebnych konfliktów),
 3. Bezstronność (przeprowadzenie kontroli majątku ma na celu ustalenie stanu faktycznego, a także „wyprostowanie” spraw związanych z zarządzaniem majątkiem).

 

Rachunkowość firmy transportowej

Księgowość dla firmy transportowej i spedycyjnej

Oferujemy prowadzenie księgowości firm transportowych oraz specjalistyczne usługi konieczne do prowadzenia firmy transportowej, m.in. rozliczenia delegacji i czasu pracy kierowców.

Przygotowujemy dokumenty konieczne do zwrotu VAT-u, firm zajmujących się importem i eksportem towarów poza Unię Europejską, wewnatrzwspólnotowym nabyciem towarów i wewnatrzwspólnotową dostawą towarów.

Nie jesteśmy wielką korporacją. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i dla każdego znajdujemy czas.

Przygotowujemy wszystkie deklaracje do urzędu skarbowego, zapewniamy pełną obsługę związaną z korespondencją z US, ZUS, PFRON, ITD, PIP. Więcej o ofercie rachunkowo-finansowej przeczytasz tutaj albo skontaktuj się bezpośrednio z nami.

Obsługa firm transportowych:

 • Rozliczanie i analiza czasu pracy kierowców
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Rozliczenia delegacji krajowych oraz zagranicznych wraz z ryczałtami za noclegi
 • Rozliczanie niemieckiej płacy minimalnej
 • Ewidencja czasu pracy kierowców
 • Analiza istniejącej dokumentacji
 • Comiesięczne raporty
 • Szkolenia dla właścicieli firm oraz kierowców
 • Reprezentowanie podczas kontroli PIP oraz ITD.
 • Sporządzanie dokumentacji do PIP oraz ITD
 • Zabezpieczenie przed roszczeniami kierowców za nieprawidłowo wyliczone i wypłacone wynagrodzenia kierowców